Tổng quan vai trò của Landing Page

Bởi admin

Kể cả bạn đang bán lẻ hay bán dịch vụ, bạn cũng cần dùng landing page để chốt một mục tiêu. Ta có trong tay website và các kênh quảng cáo trả phí facebook, google, zalo, instagram. Cách làm thông thường: quảng cáo 1 bài post trên facebook, instagram, zalo và gom đơn bằng comment,…